ENROLMEN PELAJAR

  • Print
Font:

 

ANALISA BILANGAN MURID MENGIKUT JANTINA DAN KAUM 2019

 

 

 

                             

TINGKATAN

JANTINA/KAUM

MELAYU

CINA

INDIA

LAIN-LAIN

JUMLAH

 

1 KHAS 1

LELAKI

2

0

0

0

2

 

PEREMPUAN

2

0

0

0

2

 

JUMLAH

4

0

0

0

4

 

1 KHAS 2

LELAKI

2

1

0

0

3

 

PEREMPUAN

1

0

0

0

1

 

JUMLAH

4

0

0

0

4

 

2 KHAS

LELAKI

2

0

0

1

3

 

PEREMPUAN

1

0

0

0

1

 

JUMLAH

3

0

0

0

4

 

3 KHAS 1

LELAKI

1

0

0

0

1

 

PEREMPUAN

0

2

0

0

2

 

JUMLAH

2

1

0

0

3

 

3 KHAS 2

LELAKI

1

0

0

0

1

 

PEREMPUAN

2

0

0

0

2

 

JUMLAH

3

0

0

0

3

 

JUMLAH BESAR

         

18