Piagam Pelanggan

  • Print
Font:

 PIAGAM SEKOLAH

Kami warga SMK Alor Akar dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk:

 

MURID:

      Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar pada setiap waktu belajar  bermula dari hari pertama hingga ke hari akhir persekolahan setiap tahun.

      Memastikan kebajikan semua murid terjaga pada setiap masa.

      Memastikan pengajaran dan pembelajaran bermula tepat pada masanya.

      Memastikan urusan rawatan murid ke klinik selewat-lewatnya dalam tempoh tiga  puluh minit.

 

STAF:

       Memastikan segala surat siaran yang diterima dimaklumkan kepada semua staf selewat-lewatnya satu hari dari tarikh surat itu diterima.

       Memberi peluang peningkatan kerjaya (berkursus) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada semua staf.

       Memastikan setiap kakitangan baru mendapat gaji pertama tidak lewat dari 2 bulan selepas mendaftar diri.

       Semua borang tuntutan perjalanan diproses dalam masa satu hingga tiga hari.

       Sebarang masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh setiap staf dalam urusan pejabat akan diambil tindakan segera, tidak lebih dari 3 hari bekerja.

 

IBU BAPA:

       Memberi maklum balas terhadap semua urusan surat menyurat dalam tempoh dua hari.

       Memastikan ibu bapa dan penjaga yang berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan diselesaikan dalam masa 30 minit.

       Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pelajaran anak-anak dalam masa tiga minggu selepas peperiksaan dijalankan.

 

KOMUNITI:

       Memberi layanan dan perkhidmatan terhadap aktiviti kemasyarakatan mengikut keperluan dan kesesuaian masa.

 

STAKEHOLDER:

      Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD, JPN dan KPM mendapat maklum balas dalam tempoh yang ditetapkan.

      Segala kemusykilan dan pertanyaan, sila hubungi pengetua di talian:

 

 

Telefon Sekolah             :   09-5666746

Faks Sekolah                :   09-5672766

E-mail                           :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.